BELOGORIE-Belgorod

3

-

1

"Enisey" Krasnoyarsk

- 03
 
05 50
04/11/2018
16.00.00 . DS Arena 
Surgut
:

 

Set
1 set 22 21-25
2 set 25 25-22
3 set 25 25-18
4 set 26 25-22
1.38 96-87
BELOGORIE-Belgorod
 KOVAC SLOBODAN
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Obmochaev Alexei (L) * * * * -1 20 1 65% 35%
2 Perrin John Gordon 1 2 4 2 15 6 +1 19 5 2 26 1 69% 31% 24 5 13 54% 3
4 Petric Nemanja 4 -7 3 1 8 2 4 2 2
5 Kartalov Igor
8 Tetykhin Pavel * * * 1 +1 3 1 1 100%
9 Piun Kiril
10 Spodobec Ilya * 5 1 5 12 6 +5 12 1 12 1 42% 8% 15 2 1 10 67% 2 2
11 Poroshin Roman 6 1 3 1 2 1 -3 15 3 3 1 1 33% 1 1
12 Baranov Sergey 3 4 6 4 16 7 +7 15 2 1 25 5 13 52% 1 2
13 Safonov Alexander
14 Khanipov Ruslan 5 6 2 6 11 4 +3 12 2 1 2 13 1 8 62% 5 2
15 Zemchenok Denis
16 Gutsalyuk Alexander 2 3 5 3 12 7 16 4 2 15 3 6 40% 5 4
17 Golubev Valentin (L)
69 31 +6 95 18 6 68 5 53% 24% 100 7 15 52 52% 17 11
. % % %
Set 1 1 13 3 4 21 6 1 22 2 27% 9% 26 2 7 13 50% 5 3
Set 2 2 16 7 25 6 2 16 1 56% 25% 25 2 3 16 64% 4
Set 3 2 9 4 10 24 2 2 12 83% 33% 20 2 3 9 45% 4 4
Set 4 1 14 4 6 25 4 1 18 2 61% 33% 29 1 2 14 48% 4 4
"Enisey" Krasnoyarsk
 Traviza L.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Platanenkov Sergey 4 6 4 6 16 4 -1 13 5 1 21 4 24% 14% 29 4 3 12 41% 3
2 Mysin Anton 3 5 3 5 14 4 +4 16 3 1 27 1 3 12 44% 3 2
3 Kulikov Maxim
4 Strilchuk Valentin * 2 2 1 -3 9 1 1 2 1 50% 5
7 Kerroll Pol Brendon
8 Panychev Ivan 2 4 2 4 7 3 -2 20 4 2 7 1 4 57% 4 1
9 Kritskiy Aleksandr
10 Aksiutin Nikita 1 3 1 3 10 3 -5 13 6 1 30 2 27% 13% 23 1 4 7 30% 2 2
11 Zhuk Dmitriy 5 1 5 1 11 6 +4 9 1 100% 100% 10 1 6 60% 6 5
12 Yanutov Aleksander (L) * * * * 23 52% 22%
15 Ilinyh Dmitriy
16 Mareshal Nikolya
17 Zhos Roman 6 2 6 * 2 1 -2 8 2 1 2 2
20 Chubykin Iliyia (L) * * * *
62 22 -5 88 20 5 77 6 34% 17% 99 7 11 42 42% 22 15
. % % %
Set 1 2 8 7 8 25 3 2 15 1 47% 33% 19 1 3 8 42% 3 7
Set 2 1 10 3 8 22 6 1 19 2 26% 11% 19 1 10 53% 5 3
Set 3 11 3 4 19 7 22 2 36% 18% 33 3 4 11 33% 6 3
Set 4 2 13 2 5 22 4 2 21 1 29% 10% 28 2 4 13 46% 8 2
 

:

 

 

 

- -

. +#

Data Volley