Dynamo Moscow

3

-

0

Dynamo Leningrad region

Miehet Venajan Cup - 1 2.kierros
 
2
02/11/2018
19.00.00 .  
Moscow
:

 

Set
1 set 25 25-21
2 set 24 25-16
3 set 20 25-18
1.09 75-55
Dynamo Moscow
 Kolcins B.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Baranov Evgeny (L) * * * -1 14 1 57% 21%
2 Vlasov Ilya 5 5 5 11 7 +3 14 3 2 1 10 7 70% 5 2
4 Ostapenko Aleksey
5 Grankin Sergey (C) 6 6 6 2 2 -2 7 2 1 2 1
7 Kovalev Aleksander
8 Chanchikov Aleksey (L)
9 Berezhko Yury
10 Markin Aleksander 1 1 1 8 2 +2 9 2 12 2 33% 14 1 8 57%
11 Kooy Dick 4 4 4 13 8 +2 13 3 3 16 3 25% 6% 15 2 1 9 60% 2 1
12 Eremin Stanislav *
14 Scherbinin Dmiriy 2 2 2 6 1 15 3 2 50% 50% 8 1 6 75% 2
15 Kruglov Pavel 3 3 3 18 7 +15 15 2 1 15 13 87% 1 5
16 Bezrukov Valentin
58 27 +19 73 15 6 46 6 37% 11% 62 2 3 43 69% 12 9
. % % %
Set 1 16 2 7 24 6 18 2 33% 6% 24 1 1 16 67% 4 2
Set 2 3 12 4 6 25 4 3 12 2 42% 8% 16 1 12 75% 5 4
Set 3 3 15 3 4 24 5 3 16 2 38% 19% 22 1 1 15 68% 3 3
Dynamo Leningrad region
 Sogrin O.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Shipotko Denis
2 Shishkin Vladimir (L)
3 Tisevich Igor (C) * 1 4
4 Melnikov Artem * 1 1 -1 2 1 1 1 1
5 Kolesnik Andrey 3 3 4 9 1 -1 9 3 1 23 1 4 8 35% 2
6 Shpilyov Maksim 4 4 5 4 1 -3 8 1 19 1 58% 42% 12 3 4 33% 2
7 Kuznetsov Leonid
8 Moroz Pavel * -1 1 1
9 Rokhin Sergey 2 2 3 7 3 +4 8 2 1 1 100% 100% 7 5 71% 1 1
10 Gotsev Svetoslav 5 5 6 5 2 7 1 1 1 1 7 1 3 43% 2 1
11 Petrovs Deniss 6 6 4 1 +1 4 3 3 100% 3 1
12 Boldyrev Aleksandr
13 Purin Maxim 1 1 2 8 3 -4 15 3 2 17 2 24% 12% 13 3 1 6 46% 3
14 Galatov Evgeniy (L) * * * -2 20 2 50% 15%
38 12 -7 57 11 6 58 6 45% 24% 67 6 9 29 43% 13 3
. % % %
Set 1 2 11 1 7 22 4 2 18 44% 28% 25 3 2 11 44% 5 1
Set 2 2 9 1 4 16 4 2 21 3 48% 19% 23 2 4 9 39% 3 1
Set 3 2 9 1 6 19 3 2 19 3 42% 26% 19 1 3 9 47% 5 1
 

:

 

 

 

- -

. +#

Data Volley