Lokomotiv Novosibirsk

0

-

3

NOVA Novokuibishevsk

Cup of Russia - 11 Semifinal
 
11
02/11/2018
19.00.00 . SKK Sever 
Novosibirsk
:

 

Set
1 set 32 22-25
2 set 27 20-25
3 set 36 23-25
1.35 65-75
Lokomotiv Novosibirsk
 Konstantinov P.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Martinuk Roman (L) * * * 14 71% 43%
3 Apalikov Nikolay
4 Zakharov Pavel * * * -1 3 1
5 Sapozhkov Maxim
7 Smolyar Artem 1 2 2 8 2 +2 10 1 1 100% 8 1 2 5 62% 1 3
8 Savin Sergei 3 4 * 3 1 -6 10 4 1 18 1 33% 6% 12 1 2 2 17% 1
9 Bakun Konstantin 2 3 3 22 7 +13 12 4 1 26 4 1 15 58% 6
10 Shulgin Maxim * *
11 Dzyzga Fabian 5 6 6 -4 10 2 2
12 Ermakov Artyom (L) * * * 6 50% 33%
13 Tkachyov Alexandr
14 Ivovic Marko 6 1 1 14 3 +6 11 4 21 2 43% 10% 25 2 12 48% 2
18 Rodichev Alexey * 4 1 -2 4 1 100% 100% 8 1 1 12% 2
20 Kurkaev Iliyas 4 5 5 4 2 -3 6 1 2 7 1 1 3 43% 4 1
52 15 +5 66 17 2 63 3 48% 19% 86 7 9 38 44% 10 12
. % % %
Set 1 1 10 5 6 22 8 1 20 2 35% 20% 29 3 2 10 34% 1 5
Set 2 14 2 4 21 6 21 1 52% 19% 22 4 14 64% 3 2
Set 3 1 14 5 3 23 3 1 22 55% 18% 35 4 3 14 40% 6 5
NOVA Novokuibishevsk
 Brianskiy K.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Sjemschikov Vladimir (C) 1 1 1 7 4 +1 12 1 11 1 4 36% 4 3
2 Sarlybaev Arseniy
3 Morov Mikhail
4 Bussel Sergey 4 4 4 3 3 +1 14 1 2 3
5 Zhloba Vladislav
7 Podrebinkin Ivan
8 Birykov Denis 6 6 6 13 5 +7 11 1 2 22 41% 14% 21 2 10 48% 3 1
9 Kabeshov Aleksey (L)
10 Sventickis Cheslavs 2 2 2 3 2 11 3 3 3 100%
12 Eremin Nikita (L) * * * 11 73% 36%
13 Voronkov Fedor * 3 3 2 -4 6 2 10 1 50% 10% 6 1 2 33% 3 1
14 Bisset Yordan 3 1 -4 1 1 2 1 50% 4 1 2 1 25%
17 Botin Anton * 3 2 -4 5 1 4 50% 25% 8 4 2 25% 1
18 Shkuliavichus Romanas 5 5 5 18 6 +12 14 2 1 25 3 16 64% 1 1
50 22 +9 74 11 3 49 2 51% 18% 79 2 12 38 48% 14 9
. % % %
Set 1 2 10 2 11 25 5 2 14 1 50% 14% 24 1 5 10 42% 4 2
Set 2 1 14 4 6 24 3 1 15 40% 13% 22 1 2 14 64% 5 4
Set 3 14 3 8 25 3 20 1 60% 25% 33 5 14 42% 5 3
 

:

 

 

 

- -

. +#

Data Volley