Lokomotiv Novosibirsk

0

-

3

Zenit-Sankt-Peterburg

Cup of Russia - 12 Semifinal
 
12
03/11/2018
19.00.00 . SKK Sever 
Novosibirsk
:

 

Set
1 set 23 17-25
2 set 35 26-28
3 set 28 20-25
1.26 63-78
Lokomotiv Novosibirsk
 Konstantinov P.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Martinuk Roman (L) * * * -1 13 1 31% 15%
3 Apalikov Nikolay * -1 1 1
4 Zakharov Pavel * * * 4
7 Smolyar Artem 3 5 3 4 2 -6 9 2 3 1 1 33% 7 3
8 Savin Sergei 5 1 5 9 2 -6 9 3 24 3 50% 12% 20 1 6 8 40% 2 1
9 Bakun Konstantin 4 6 4 24 7 +15 12 4 4 32 1 20 62% 4
10 Shulgin Maxim * * * -1 1
11 Dzyzga Fabian 1 3 1 1 1 -5 12 2 1 4
12 Ermakov Artyom (L) * * * 7 43%
13 Tkachyov Alexandr
14 Ivovic Marko 2 4 2 4 -6 11 2 18 4 22% 12 1 2 4 33% 1
18 Rodichev Alexey * 1 1 -1 2 1 1 3 1 33%
20 Kurkaev Iliyas 6 2 6 3 1 -4 4 1 1 3 1 2 67% 5 1
46 14 -16 64 16 6 66 9 36% 8% 70 3 10 35 50% 24 5
. % % %
Set 1 1 10 1 5 17 7 1 20 3 40% 15% 21 1 4 10 48% 6 1
Set 2 3 13 3 7 27 4 3 23 2 35% 27 2 2 13 48% 10 3
Set 3 2 12 1 5 20 5 2 23 4 35% 9% 22 4 12 55% 8 1
Zenit-Sankt-Peterburg
 Klimkin A.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Chervyakov Sergey
2 Zelenkov Artem (L) * * * -4 18 4 44% 17%
3 Pankov Pavel 3 3 3 4 4 +1 13 2 2 1 2
4 Antipkin Sergey
5 Piraynen Sergey
6 Sivozhelez Evgeny 1 * 1 1 1 5 1 1
7 Makarenko Dmitry
9 Grozer Gyorgy 6 6 6 11 4 +2 8 2 20 1 3 9 45% 3 2
10 Krivitchenko Semen (L)
11 Ashchev Andrey (C)
15 Kamejo Oreol 4 4 4 14 5 +4 16 2 1 16 2 31% 6% 26 2 1 13 50% 3
17 Safonov Aleksey 5 5 5 5 4 +2 10 1 2 2 100% 3 2
18 Volkov Aleksandr 2 2 2 11 7 +3 18 2 4 1 9 1 3 33% 5 4
20 Divish Lukash * 1 * 11 2 +7 7 2 13 46% 15% 14 1 11 79% 1
57 27 +15 77 11 9 48 6 40% 12% 72 4 5 38 53% 15 10
. % % %
Set 1 3 10 4 8 25 5 3 10 1 60% 10% 17 1 10 59% 7 4
Set 2 2 16 2 8 27 4 2 23 3 35% 13% 33 1 3 16 48% 5 2
Set 3 4 12 4 5 25 2 4 15 2 33% 13% 22 3 1 12 55% 3 4
 

:

 

 

 

- -

. +#

Data Volley