Zenit-Sankt-Peterburg

3

-

1

NOVA Novokuibishevsk

Cup of Russia - 13 Semifinal
 
13
04/11/2018
16.00.00 . SKK Sever 
Novosibirsk
:

 

Set
1 set 25 25-23
2 set 24 25-21
3 set 30 23-25
4 set 26 25-19
1.45 98-88
Zenit-Sankt-Peterburg
 Klimkin A.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Chervyakov Sergey
2 Zelenkov Artem (L) * * * * -1 17 1 47% 12%
3 Pankov Pavel 3 3 3 3 6 4 -3 21 5 3 2 2 100% 4 1
4 Antipkin Sergey
5 Piraynen Sergey
6 Sivozhelez Evgeny * 1 1 1 9 2 12 2 1 19 3 42% 26% 16 2 2 8 50%
7 Makarenko Dmitry * 2
9 Grozer Gyorgy 6 6 6 6 18 8 +3 11 4 31 3 5 14 45% 2 4
10 Krivitchenko Semen (L)
11 Ashchev Andrey (C)
15 Kamejo Oreol 4 4 4 4 26 15 +15 27 3 8 28 2 36% 4% 28 3 17 61% 2 1
17 Safonov Aleksey 5 5 5 5 11 3 +9 9 11 1 9 82% 2
18 Volkov Aleksandr 2 2 2 2 4 2 -2 14 1 1 3 1 67% 5 1 2 40% 3 1
20 Divish Lukash 1 2 -2 1 1 10 1 30% 10% 3 1 2 67% 1
76 34 +19 97 16 13 77 8 40% 12% 96 9 9 54 56% 12 9
. % % %
Set 1 4 13 2 6 24 4 4 22 4 45% 9% 20 2 3 13 65% 2 2
Set 2 1 14 3 7 25 6 1 14 1 29% 7% 24 2 3 14 58% 1 3
Set 3 1 15 4 3 23 3 1 24 2 38% 17% 29 3 2 15 52% 4 4
Set 4 7 12 6 25 3 7 17 1 47% 12% 23 2 1 12 52% 5
NOVA Novokuibishevsk
 Brianskiy K.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Sjemschikov Vladimir (C) 1 1 1 2 11 4 +3 18 2 1 1 8 8 100% 6 2
2 Sarlybaev Arseniy
3 Morov Mikhail
4 Bussel Sergey 4 4 4 5 6 2 +1 18 3 1 33% 5 3 60% 4 3
5 Zhloba Vladislav *
7 Podrebinkin Ivan
8 Birykov Denis 6 * 6 1 12 6 -4 8 4 2 19 2 32% 11% 20 3 3 9 45% 4 1
9 Kabeshov Aleksey (L)
10 Sventickis Cheslavs 2 2 2 3 4 3 16 2 1 3 1 33% 2 2
12 Eremin Nikita (L) * * * * -3 21 3 33% 10%
13 Voronkov Fedor 3 6 3 4 14 4 +2 12 1 1 29 4 41% 27 3 2 13 48% 2
14 Bisset Yordan * 3 * 1 1 -4 2 1 2 1 50% 3 1 1 1 33% 1
17 Botin Anton * -2 3 2
18 Shkuliavichus Romanas 5 5 5 6 11 6 -1 15 2 3 3 21 2 3 7 33% 5 1
59 26 -8 89 12 8 81 13 33% 5% 87 9 9 42 48% 24 9
. % % %
Set 1 4 10 3 6 24 2 4 20 4 20% 5% 16 3 2 10 62% 3 3
Set 2 1 7 3 10 21 7 1 19 1 42% 11% 19 1 3 7 37% 7 3
Set 3 2 14 2 7 25 1 2 20 1 55% 5% 32 2 4 14 44% 9 2
Set 4 1 11 1 6 19 2 1 22 7 18% 20 3 11 55% 5 1
 

:

 

 

 

- -

. +#

Data Volley