On-line     
- E-mail
16.12.2016 .

""

0

-

3

"ZENIT" Kazan

-
 
   
16/12/2016  
  .  
Surgut
:  

 

1 24 18-25
2 38 28-30
3 31 23-25
1.33 69-80
""
 Antonov O.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Antipkin Sergey * * · · -1 2 1 · · · · · · · · · · ·
3 Bakun Konstantin 3 3 3 19 4 +10 15 2 2 · · · · 27 4 2 16 59% 1
4 Ostapenko Alexey 2 2 1 · -1 5 2 · · · · · 3 · · 1 33% ·
5 Grankin Sergey 6 6 6 2 1 -2 9 2 · · · · · 3 · · 1 33% 1
6 Ermakov Artyom (L) * * * · · -1 · · · 24 1 38% 12% · · · · · ·
7 Bragin Roman (L) · · · · · · · · · · · · · · · ·
8 Biryukov Denis * 4 7 2 -2 5 2 · 12 · 33% 17% 19 3 2 6 32% 1
9 Berezhko Yuriy 4 4 1 8 1 -3 13 · · 18 1 33% 17% 24 1 6 7 29% 1
10 Markin Alexander 1 1 3 1 -4 3 2 · 9 2 22% 11% 9 · 1 3 33% ·
11 Filipov Igor * 2 3 1 -3 6 2 · 2 · 50% 50% 3 · · 2 67% 1
14 Sherbinin Dmiriy 5 5 5 5 2 +4 13 · 1 · · · · 5 · · 2 40% 2
15 Kruglov Pavel * * * · · -1 · · · · · · · 1 · · · · ·
17 Ilinykh Dmitry * · · · · · · · · · · · · · · · ·
48 12 -4 71 13 3 65 4 34% 15% 94 8 11 38 40% 7
. % % %
1 · 9 · 9 19 5 · 18 3 39% 11% 26 1 3 9 35% ·
2 1 14 4 9 28 5 1 25 1 20% 12% 41 4 4 14 34% 4
3 2 15 3 3 24 3 2 22 · 45% 23% 27 3 4 15 56% 3
"ZENIT" Kazan
 Alekno V.R.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Anderson Matthew 1 6 1 18 4 +11 7 3 · 20 · 45% 30% 33 2 1 16 48% 2
3 Krotkov Valentin (L) · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 Demakov Ivan · · · · · · · · · · · · · · · ·
6 Sivozhelez Evgeniy * * · · -1 1 1 · 1 · · · · · · · · ·
9 Leon Wilfredo 4 3 4 18 5 +5 16 6 1 13 1 38% 31% 23 2 3 13 57% 4
10 Volvyich Artyom 5 4 5 2 1 -4 14 2 · · · · · 4 1 · 1 25% 1
11 Ashchev Andrey * · · · 3 · · · · · · · · · · · ·
12 Butko Alexander 6 5 6 2 2 -1 12 · 1 1 · · · · · · · · 1
13 Kobzar Igor · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 Gutsalyuk Aleksander 2 1 2 3 · -1 12 · · · · · · 5 · · 2 40% 1
15 Zemchenok Denis * · · · · · · · · · · · · · · · ·
16 Verbov Alexey (L) * * * · · -2 · · · 20 2 35% 20% · · · · · ·
18 Mikhaylov Maxim 3 2 3 15 7 +7 13 1 2 3 · · · 20 2 3 11 55% 2
19 Melnik Vladimir · · · · · · · · · · · · · · · ·
58 19 +14 78 13 4 58 3 36% 24% 85 7 7 43 51% 11
. % % %
1 3 12 3 7 24 6 3 14 · 36% 21% 24 3 · 12 50% 3
2 1 16 4 9 30 5 1 23 1 43% 26% 32 3 4 16 50% 4
3 · 15 4 6 24 2 · 21 2 29% 24% 29 1 3 15 52% 4
 
« .   . »