On-line     
- E-mail
17.12.2016 .

Lokomotiv Novosibirsk

1

-

3

"ZENIT" Kazan

-
 
   
17/12/2016  
  .  
Surgut
:  

 

1 25 20-25
2 24 17-25
3 27 25-21
4 23 17-25
1.39 79-96
Lokomotiv Novosibirsk
 Konstantinov P.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Shoji Erik (L) * * * * · · -2 · · · 30 2 30% 23% · · · · · ·
2 Divish Lukash 6 3 6 6 14 7 +7 16 1 4 25 3 36% 24% 21 1 · 8 38% 2
3 Belogortsev Maxim (L) · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 Bannov Evgeniy * * * · · -2 4 2 · · · · · · · · · · ·
5 Tarasov Vyacheslav * · · -1 1 · · 1 1 · · · · · · · ·
6 Pavlov Nikolay 2 5 2 2 14 3 +3 12 2 1 · · · · 40 4 2 12 30% 1
7 Shoji Kawika 5 2 5 5 · · -7 13 3 · 1 · 100% 100% · · · · · ·
8 Savin Sergey 3 6 3 3 12 2 -6 11 7 1 22 2 27% 14% 23 2 5 11 48% ·
9 Eremin Stanislav · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 Chervyakov Sergey · · · · · · · · · · · · · · · ·
13 Samoylenko Alexey 4 1 4 4 6 1 +2 8 2 · · · · · 8 · · 3 38% 3
17 Golubev Valentin * * * · · · · · · 2 · 50% · · · · · · ·
18 Lukyanenko Ivan * · · -1 1 · · · · · · · · · · · ·
20 Kurkaev Iliyas 1 4 1 1 13 4 +2 14 6 3 · · · · 12 · 1 8 67% 2
59 17 -5 80 23 9 81 8 32% 21% 104 7 8 42 40% 8
. % % %
1 5 11 1 3 21 5 5 21 2 29% 29% 24 1 3 11 46% 1
2 · 10 · 7 17 5 · 20 3 45% 30% 30 2 2 10 33% ·
3 4 14 3 4 25 5 4 19 · 32% 16% 26 1 1 14 54% 3
4 · 7 4 6 17 8 · 21 3 24% 10% 24 3 2 7 29% 4
"ZENIT" Kazan
 Alekno V.R.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Anderson Matthew 6 2 3 6 19 7 +14 16 · 3 20 3 45% 35% 22 1 · 15 68% 1
3 Krotkov Valentin (L) · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 Demakov Ivan · · · · · · · · · · · · · · · ·
6 Sivozhelez Evgeniy * · · · · · · · · · · · · · · · ·
9 Leon Wilfredo 3 5 6 3 17 8 +3 16 4 2 21 3 29% 14% 29 3 3 15 52% ·
10 Volvyich Artyom 4 6 1 4 11 7 +4 14 2 1 1 · 100% · 6 · · 4 67% 6
11 Ashchev Andrey 1 3 4 1 1 1 -9 12 2 · 1 1 · · 2 · 1 1 50% ·
12 Butko Alexander 5 1 2 5 2 1 -1 11 1 · 1 · · · 4 · · 2 50% ·
13 Kobzar Igor · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 Gutsalyuk Aleksander * · · -1 2 · · 1 1 · · · · · · · ·
15 Zemchenok Denis · · · · · · · · · · · · · · · ·
16 Verbov Alexey (L) * * * * · · -1 · · · 10 1 70% 40% · · · · · ·
18 Mikhaylov Maxim 2 4 5 2 14 5 +4 24 5 2 2 · · · 26 1 4 11 42% 1
19 Melnik Vladimir · · · · · · · · · · · · · · · ·
64 29 +13 95 14 8 57 9 40% 25% 89 5 8 48 54% 8
. % % %
1 2 14 3 6 24 3 2 16 5 44% 25% 24 · 1 14 58% 3
2 3 11 2 9 25 5 3 12 · 17% 17% 22 2 · 11 50% 2
3 · 14 1 6 21 2 · 20 4 40% 30% 24 1 3 14 58% 1
4 3 9 2 11 25 4 3 9 · 67% 22% 19 2 4 9 47% 2
 
. »