On-line     
- E-mail
13.12.2016 .

, , , , , , . , , , .

"Fakel" Novy Urengoy

0

-

3

"Zenit" Kazan

- 2
 
4  
12/13/2016  
16.00.00  
Surgut
:  

 

.
1 22 14-25
2 23 18-25
3 26 18-25
1.11 50-75
"Fakel" Novy Urengoy
 Chutchev Igor
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Ushkov Andrey * . . . 1 . . . . . . . . . . . .
3 Pirainen Sergey 3 3 3 3 1 -6 7 3 . . . . . 18 5 1 3 17% .
4 Likhosherstov Vadim 2 2 2 5 1 . 9 2 . . . . . 11 . 3 5 45% .
5 Alekseev Andrey * * . . . . . . 3 . . . . . . . . .
7 Kolodinsky Igor 6 6 6 4 2 +3 7 1 . 1 . . . 2 . . 2 100% 2
8 Evseev Aleksey * * 3 2 +1 3 1 . . . . . 6 . 1 3 50% .
9 Yakovlev Ivan 5 5 5 4 . +2 6 1 . . . . . 4 1 . 3 75% 1
10 Bogdan Denis 4 4 4 3 . -4 11 1 . 13 2 38% 15% 13 2 2 2 15% 1
13 Shishkin Vladimir (L) * * * . . -6 . . . 22 6 27% 14% . . . . . .
18 Kliuka Egor 1 1 1 6 1 -4 8 4 . 18 1 44% 6% 17 1 4 6 35% .
19 Bondarenko Mikhail . . . . . . . . . . . . . . . .
28 7 -14 52 13 . 57 9 33% 11% 71 9 11 24 34% 4
. % % %
1 . 7 . 7 15 5 . 18 3 33% 17% 21 2 4 7 33% .
2 . 8 . 10 18 4 . 19 4 32% 16% 22 4 1 8 36% 1
3 . 9 3 6 19 4 . 20 2 35% . 28 3 6 9 32% 3
"Zenit" Kazan
 Alekno Vladimir
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Anderson Matthew 6 5 6 1 +6 5 . . 3 . 67% 33% 12 . . 6 50% .
3 Krotkov Valentin (L) * . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Demakov Ivan . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Sivozhelez Evgeniy 6 1 1 -1 4 . . 6 . 50% 17% 3 . 2 . . 1
9 Leon Filfredo 3 2 3 13 7 +5 11 4 2 14 . 21% . 19 2 2 9 47% 2
10 Volvyich Artyom 4 3 4 11 8 +8 13 2 1 . . . . 7 1 . 6 86% 4
11 Ashchev Andrey . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Butko Alexander 5 4 5 2 . -2 10 4 . . . . . 1 . . 1 100% 1
13 Kobzar Igor * . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Gutsalyuk Alexandr 1 6 1 6 3 +4 11 2 1 . . . . 4 . . 3 75% 2
15 Zemchenok Denis * 1 . +1 1 . . . . . . 1 . . 1 100% .
16 Verbov Alexey (L) * * * . . . . . . 15 . 47% 20% . . . . . .
18 Mikhaylov Maxim 2 1 2 12 4 +7 18 4 1 1 . . . 19 1 . 10 53% 1
19 Melnik Vladimir . . . . . . . . . . . . . . . .
52 24 +28 73 16 5 39 . 38% 13% 66 4 4 36 55% 11
. % % %
1 3 11 4 7 24 6 3 10 . 50% 20% 18 1 . 11 61% 4
2 1 14 1 9 25 6 1 14 . 36% 14% 27 2 1 14 52% 1
3 1 11 6 7 24 4 1 15 . 33% 7% 21 1 3 11 52% 6
 
« .   . »