On-line     
- E-mail
16.12.2016 .

""

3

-

1

""

- 4
 
4  
16/12/2016 "Arena"
16.00.00 .  
Surgut
:  

 

1 33 32-30
2 28 25-23
3 27 23-25
4 25 25-19
1.53 105-97
""
 Konstantinov P.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Shoji Erik (L) * * * * · · -3 · · · 19 2 32% 21% · · · · · ·
2 Divish Lukash 1 3 3 3 9 4 -2 17 5 1 16 · 62% 19% 18 2 · 7 39% 1
4 Bannov Evgenii * * · · -2 2 2 · · · · · · · · · · ·
6 Pavlov Nikolay 3 5 5 5 22 7 +15 21 2 2 · · · · 39 3 1 19 49% 1
7 Shoji Kawika 6 2 2 2 2 2 -5 16 5 · · · · · 1 · · 1 100% 1
8 Savin Sergei 4 6 6 6 27 9 +9 18 6 3 41 4 41% 15% 38 1 1 24 63% ·
9 Eremin Stanislav * * · · · 1 · · · · · · · · · · · ·
13 Samoylenko Aleksey 5 1 1 1 6 1 +2 11 1 · · · · · 7 · 1 4 57% 2
17 Golubev Valentin * * * * · · -1 · · · 5 1 40% 20% · · · · · ·
20 Kurkaev Ilias 2 4 4 4 9 2 -2 18 3 1 · · · · 11 1 1 6 55% 2
75 25 +11 104 24 7 81 7 43% 17% 114 7 4 61 54% 7
. % % %
1 1 18 2 11 31 8 1 24 2 50% 12% 30 1 1 18 60% 2
2 2 17 1 5 25 8 2 21 3 48% 24% 33 2 2 17 52% 1
3 2 11 3 7 23 4 2 20 1 20% 10% 27 4 1 11 41% 3
4 2 15 1 7 25 4 2 16 1 56% 25% 24 · · 15 62% 1
""
 Shipulin G.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Teremenko Dmitrii 4 3 1 3 1 -4 8 2 · · · · · 5 · · 3 60% ·
3 Fomenko Anton * · · · 1 · · · · · · · · · · · ·
4 Khtey Taras 5 6 5 5 1 -2 8 1 · 24 2 42% 25% 11 · 3 5 45% ·
5 Martinuk Roman (L) * * * * · · -2 · · · 13 2 38% 23% · · · · · ·
7 Smolyar Artem 3 1 · -3 4 · · · · · · 2 · · 1 50% ·
9 Podlesnykh Iaroslav * * 6 5 2 +3 6 · 1 16 1 25% 6% 7 1 · 4 57% ·
10 Danilov Roman * * 3 3 · 5 · 1 · · · · 7 1 1 2 29% ·
11 Poroshin Roman * 4 5 1 · -2 8 1 · 2 · · · · · · · · 1
13 Musersky Dmitry 6 1 6 4 19 7 +9 17 5 3 1 · · · 20 1 1 14 70% 2
15 Dragunov Grigoriy (L) * * · · · · · · · · · · · · · · · ·
16 Bagrey Sergey 4 5 · · -3 4 1 · 1 · · · · · · · · ·
17 Zhigalov Maxim 1 2 1 2 17 3 +11 19 4 2 · · · · 22 1 1 15 68% ·
18 Ereschenko Yan 2 3 2 3 12 3 -1 18 3 · 23 2 35% 17% 26 3 1 11 42% 1
66 20 +6 98 17 7 80 7 34% 18% 100 7 7 55 55% 4
. % % %
1 2 18 1 9 31 7 2 23 1 39% 26% 29 2 2 18 62% 1
2 3 8 2 10 23 2 3 17 2 29% 12% 22 3 1 8 36% 2
3 1 15 1 8 25 5 1 19 2 42% 21% 23 · 3 15 65% 1
4 1 14 · 4 19 3 1 21 2 24% 10% 26 2 1 14 54% ·
 
« .   . »